יום שישי, 18 בדצמבר 2009

דיר יאסין, כפר קאסם, גטו עזה

שלושה ציוני הדרך בכותרת מהווים שיאים בתוך רצף הסטורי קשה המצביע על מאפיין בסיסי של התנועה הציונית ומדינת ישראל. המטרות של המשטר הקולוניאלי האתני-יהודי ממשיכות להיות סמויות מעיני העולם, מעיני רוב החברה היהודית ואף מעיני חלק גדול של הפלסטינים עצמם. רוב הפלסטינים אזרחי ישראל אינם מסוגלים להאמין שסילוקם הפיזי ממולדתם הוא חלק מהחזון הציוני הבסיסי. זאת למרות נסיונם המר ולמרות שכבר עברו את הטיהור האתני בעקבות חלוקת פלסטין, את שוד הקרקעות המסיבי, חוקי אפרטהייד, האפליה המתמשכת בכל התחומים, שלילת זכות השיבה ושרשרת ארוכה של מעשי טבח שרק חלקם הוזכר כאן.
בשנה האחרונה עולים עוד ועוד חוקים אנטי דמוקרטיים המכוונים כולם נגד הפלסטינים היושבים בשטחי 48. החוקים מהווים התגרות גלויה ופרובוקציה שמטרתה היחידה לנסות ולגרות לתגובה פלסטינית שתצדיק אלימות מצד המדינה: החל מהחוק האוסר לשלול את ישראל כמדינה יהודית, וכלה בחוק ההופך את ציון הנכבה לבלתי חוקי עבור המוסדות הפלסטינים בישראל.
כאשר יאושרו על ידי הרוב הקואליציוני המובטח יצטרפו חוקים אלה לתיקון מס' שבע לחוק יסוד הכנסת האוסר על הקמת רשימות המתנגדת להגדרת ישראל כמדינת "העם היהודי"; ולתיקון חוק האזרחות האוסר על בני זוג של פלסטינים אזרחי ישראל תושבי 48 לחיות עם בני זוגם במולדתם. החירויות הדמוקרטיות והאזרחות הישראלית כבר מזמן מהווים בדיחה עצובה וריקה מתוכן עבור אזרחים פלסטינים.

כפועל יוצא מתפישתה של "המדינה היהודית" אזרחיה הפלסטינים מוגדרים בהכרח כאויב מבפנים. בקרב אותו "אויב" הקימה המדינה יחידות של "מסתערבים", סוג של קומנדו משטרה חשאית פוליטית, על פי הדגם של האפלים במשטרים. האם יכול אדם הגון, ויהיה זה ערבי יהודי או כל אדם אחר, להסכים עם קיומה של מדינה כזו?

התשובה היא: לא! את "המדינה היהודית" יש להחליף במדינה חילונית ודמוקרטית בכל שטח פלסטין ההיסטורית. רפובליקה שוויונית שתחזיר את הפליטים ותיצור כאן לאום מודרני המורכבת מערבים ויהודים בעלי זכויות שוות. בכל התחומים - זכויות אדם, זכויות אזרח וזכויות קולקטיביות. זה המאבק היחיד היכול לענות על צרכי כל תושבי פלסטין ההיסטורית. רק כך יימנע מצב המוביל בהכרח לאפליה, שוד, מעשי טבח וטיהורים האתניים

אוקטובר 2009

הוועד למען מדינה חילונית דמוקרטית בכל שטח הארץ.

תגובה 1:

  1. York Photo despatched us prints that consistently had a warmer, less accurate colour forged than these from the best-performing retailers. Also price noting is that York Photo’s 11-by-14 print shipped from District Photo Inc., the identical picture finisher that owns Snapfish. Before you can to|you probably can} place an order with WHCC, the lab requires you to submit as Direct CNC much as} 5 check pictures, which the company prints as 8-by-10s for you to can} confirm that your monitor is correctly calibrated. Only after this course of could you place your preliminary order. Though committed photographers can appreciate this dedication to print accuracy, we predict that folk trying to get occasional 4-by-6 prints of the household trip will discover this additional step arduous.

    השבמחק